Záväzkové právo

PROLEGAL zabezpečuje širokú škálu právnych služieb pri konzultáciách a následnom zmluvnom zastrešení záväzkových vzťahov svojich klientov.

V rámci tejto činnosti PROLEGAL zabezpečuje komplexné posúdenie klientom požadovaného záväzkového vzťahu s následným návrhom a vypracovaním príslušnej zmluvnej dokumentácie, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva.

^Hore | Tlač stránky