Referencie

Klientmi PROLEGAL sú významné zahraničné obchodné spoločnosti a ich dcérske spoločnosti a organizačné zložky podnikajúce v Slovenskej republike, zahraniční investori, slovenské právnické osoby, najmä investičné spoločnosti, spoločnosti podnikajúce v oblasti predaja tovarov a poskytovania služieb, spoločnosti prevádzkujúce televízne vysielanie, spoločnosti pôsobiace v energetike a teplárenskom hospodárstve, poradenské a konzultačné spoločnosti, stavebné a developerské spoločnosti, ministerstvá a v neposlednom rade fyzické osoby.

Medzi niektoré vybrané referencie PROLEGAL môžeme uviesť:

^Hore | Tlač stránky