Zastupovanie v trestných konaniach

PROLEGAL vykonáva pre svojich klientov zastupovanie, obhajobu a právne poradenstvo v oblasti trestného práva.

Právne služby v oblasti trestného práva sú zamerané najmä na:

^Hore | Tlač stránky