Stanoviská o právnych záležitostiach klienta (due diligence)

PROLEGAL za účelom objasnenia právneho stavu vybraných subjektov spracováva na základe požiadavky klienta stanoviská k právnym záležitostiam týkajúcim sa skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v rozsahu zadanom klientom. Závery prijaté v týchto stanoviskách bývajú významné pre postavenie spoločnosti a jej podnikanie v súlade s platným právnym poriadkom.

Tím právnikov PROLEGAL, aj s prípadnou účasťou iných expertov, je zárukou promptného a komplexného vypracovania due diligence stanovísk.

^Hore | Tlač stránky