Právo v oblasti energetiky a tepelného hospodárstva

PROLEGAL je kanceláriou s bohatými znalosťami a skúsenosťami z oblasti energetiky a tepelného hospodárstva. Na základe dlhodobého poskytovania právnych služieb v týchto odvetviach získal PROLEGAL potrebné skúsenosti, rešpekt a úspechy, najmä v oblasti teplárenstva a jadrovej energetiky. Aktívna účasť PROLEGAL pri procese vstupu súkromného sektora do odvetvia energetiky, ako aj výsledky súdnych konaní, v ktorých PROLEGAL úspešne pôsobil ako právny zástupca podnikov tepelného hospodárstva sú zárukou najvyššej kvality poskytovania právnych služieb v týchto oblastiach, a to aj pri riešení mimoriadne náročných a zložitých prípadov

^Hore | Tlač stránky