Právo duševného vlastníctva

PROLEGAL má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti autorských i priemyselných práv duševného vlastníctva, ako aj pri ich uplatňovaní v medzinárodnom kontexte. Ide najmä o:

^Hore | Tlač stránky