Právne vymáhanie pohľadávok

PROLEGAL v rámci poskytovania právnych služieb poskytuje pomoc pri súdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj pri zastupovaní klientov v konkurzných a exekučných konaniach.

PROLEGAL disponuje tímom samostatných odborných pracovníkov so zameraním na právne vymáhanie pohľadávok, ktoré pozostáva z komplexného vedenia tejto agendy klienta voči jeho dlžníkom.

^Hore | Tlač stránky