Akvizície nehnuteľností

Úspešne navrhujeme a realizujme komplexné a po všetkých stránkach optimálne právne riešenia spojené s prípravou a realizáciou výstavby nových nehnuteľností, vrátane zastupovania v územných a stavebných konaniach.

PROLEGAL dlhoročne úspešne poskytuje významným subjektom poradenstvo pri výstavbe, sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu nehnuteľností, vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie aj v oblastiach:

^Hore | Tlač stránky