Náš tím

«Späť

Mgr. Jarmila Chomová, asociovaná advokátka PROLEGAL

Mgr. Jarmila Chomová, asociovaná advokátka PROLEGAL

Replica Rolex Replica Watches

Mgr. Jarmila Chomová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde štúdium ukončila v roku 1999. Po ukončení štúdia pôsobila na exekútorskom úrade a následne ako samostatný právnik v bankovom sektore. V roku 2004 bola zapísaná ako advokátka do zoznamu Slovenskej advokátskej komory.

Mgr. Jarmila Chomová sa zaujíma o oblasť pracovného práva, práva duševného vlastníctva, obchodného práva, zmenkového práva a akvizícií nehnuteľností. Ovláda anglický jazyk.

^Hore | Tlač stránky