Náš tím

«Späť

Mgr. Martina Stretavská, asociovaná advokátka PROLEGAL

Mgr. Martina Stretavská, asociovaná advokátka PROLEGAL

Mgr. Martina Stretavská získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde štúdium ukončila v roku 1999. Po ukončení štúdia pôsobila ako samostatný právnik v bankovom sektore, neskôr v komerčnej sfére a ako advokátsky koncipient. Advokátske skúšky úspešne absolvovala v roku 2003. V roku 2003 bola zapísaná ako advokátka do zoznamu Slovenskej advokátskej komory.

Mgr. Martina Stretavská sa zaujíma o oblasť práva obchodných spoločností, pracovného práva, záväzkového práva, mediálneho a reklamného práva (osobitne na oblasť rozhlasového vysielania), práva duševného vlastníctva (osobitne na oblasť patentového práva), zmenkového práva, oblasť ochrany osobnostných práv. Ovláda anglický jazyk.

^Hore | Tlač stránky