Náš tím

«Späť

Mgr. Ivana Karovičová, asociovaná advokátka PROLEGAL

Shoulder handbags   replica louis vuitton handbags patek philippe replica Ivana Karovičová ukončila štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v júni 2006. Po ukončení štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka. Advokátske skúšky úspešne absolvovala v roku 2010. Od júna 2010 je členom Slovenskej advokátskej komory.

Ivana Karovičová sa zaujíma najmä o oblasť obchodného práva, práva nehnuteľností a pracovného práva. Ivana Karovičová zastupuje klientov v občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporoch.

Ivana Karovičová hovorí plynule anglicky a francúzsky.

^Hore | Tlač stránky