Náš tím

«Späť

JUDr. Róbert Kováčik, advokát a partner PROLEGAL

JUDr. Róbert Kováčik, advokát a partner PROLEGAL

JUDr. Róbert Kováčik je slovenský advokát a spoločník advokátskej kancelárie PROLEGAL, s.r.o.

Replica Rolex Replica Watches

V roku 1997 Róbert Kováčik začal svoju kariéru v poprednej slovenskej advokátskej kancelárii Černejová & Hrbek ako advokátsky koncipient a od januára 2001 pokračoval v spolupráci s touto advokátskou kanceláriou ako asociovaný advokát. V rokoch 2001 až 2009 spolupracoval s advokátskou kanceláriou Weinhold Legal v pozícii právneho manažéra, kde získal rozsiahle skúsenosti v rozmanitých medzinárodných projektoch a v multidisciplinárnej spolupráci s odborníkmi z Ernst & Young a iných významných konzultačných spoločností.

Róbert Kováčik poskytuje právne poradenstvo v oblasti všeobecného obchodného práva, bankového a finančného práva, korporátneho, občianskeho a pracovného práva a rovnako zastupuje v súdnych konaniach. Podieľajúc sa na početných významných projektoch fúzií, akvizícií a privatizácie v Slovenskej republike, sa Róbert Kováčik osobitne zameriava prevažne na tieto oblasti práva.

Róbert Kováčik poskytol právne poradenstvo mnohým popredným národným a medzinárodným spoločnostiam, vrátane Allianz, Convoi, Covidien, Cunningham Lindsay, Daimler, Ernst & Young, Glunz & Jensen, Hella, Hirsch Gruppe, Johnson Controls, Chevron, J&T Finance, Kamax, Komerční banka Bratislava, Mercedes-Benz, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Opta Minerals, Orco, Postbus, Sensus, Slovenská pošta, Société Générale, Škoda Auto, TI Automotive, Tokio Marine Europe Insurance, TTS Tooltechnic Systems.

Róbert Kováčik promoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s titulom magister práv. Úspešne absolvoval advokátske skúšky v novembri 2000 a stal sa členom Slovenskej advokátskej komory od januára 2001. V júni 2003 získal titul JUDr.

Róbert Kováčik bol zvolený valným zhromaždením Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave za zástupcu zmierovacieho sudcu pre zmierovací súd na roky 2007 a 2008.

Uznávaný zoznam svetových vedúcich právnikov pre obchod Chambers Global 2007 uvádza, že „silne angažovaný“ Róbert Kováčik predstavuje podľa klientov "bezpečný pár rúk". Klienti predovšetkým oceňujú jeho prístup k transakciám: „Investuje veľa energie a vždy zabezpečí, že transakcia prebehne hladko." Róbert Kováčik je ako vedúci právnik pre oblasť fúzií a akvizícií doporučený zborníkom IFLR 1000 (vydania 2008 a 2010). Ďalej je zborníkom právnych expertov European Legal Experts doporučený v časti korporátne záležitosti a financie pre Slovensko. Chambers Europe a Chambers Global (vydanie 2009) odporúčajú Róberta Kováčika v oblasti nehnuteľností a korporátneho/obchodného práva a uvádzajú: „Klienti hodnotia Róberta Kováčika ako jedného z najdôležitejších korporátnych právnikov vo firme a vyzdvihujú "energiu a odbornosť", ktorú venuje riadeniu transakcií." „Róbert Kováčik sa špecializuje na oblasť nehnuteľností, prinášajúc solídne transakčné vedomosti a priamy prístup k svojim prípadom.“ „Róbert je široko uznávaný za jeho obchodnú odbornosť. „Je praktický, spoľahlivý a obchodne orientovaný,“ nadšene tvrdia spokojní klienti.“

Okrem svojho rodného jazyka slovenčiny, hovorí plynule po anglicky a nemecky.

^Hore | Tlač stránky