Náš tím

«Späť

Mgr. Radovan Stretavský, advokát a partner PROLEGAL

Mgr. Radovan Stretavský, advokát a partner PROLEGAL

Replica Rolex Replica WatchesFendi Replica Bags replica handbags

Zakladajúci advokát PROLEGAL. Získal právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde štúdium ukončil v roku 1997. Po počiatočnej právnej praxi v komerčnej sfére a advokátskej kancelárii bol v roku 2002 zapísaný ako advokát v zozname Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2003 pôsobil vo funkcii štátny radca - poradca podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR. Bol predsedom dozornej rady TRANSPETROL, a.s., predsedom dozornej rady GovCo, a.s., predsedom dozornej rady Govinvest I, s.r.o., predsedom dozornej rady Govinvest II, s.r.o., členom dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a.s.. V súčasnom období pokračuje vo vykonávaní právnej praxe ako partner právnickej kancelárie PROLEGAL.

Mgr. Radovan Stretavský sa zaujíma o obchodné a záväzkové právo, má skúsenosti z oblasti privatizácie, výkonu akcionárskych práv, likvidácií obchodných spoločností, akvizícií obchodných spoločností, mediálneho, reklamného práva (osobitne v oblasti televízneho vysielania a tlačových periodík), práva duševného vlastníctva, patentového, známkového práva a akvizícií nehnuteľností. Ovláda anglický jazyk.

^Hore | Tlač stránky