Náš tím

«Späť

Mgr. Jarmila Chomová, asociovaná advokátka PROLEGAL

Mgr. Jarmila Chomová, asociovaná advokátka PROLEGAL

Replica Handbags replica chanel handbags

Mgr. Jarmila Chomová získala právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde štúdium ukončila v roku 1999. Po ukončení štúdia pôsobila na exekútorskom úrade a následne ako samostatný právnik v bankovom sektore. V roku 2004 bola zapísaná ako advokátka do zoznamu Slovenskej advokátskej komory.

Mgr. Jarmila Chomová sa zaujíma o oblasť pracovného práva, práva duševného vlastníctva, obchodného práva, zmenkového práva a akvizícií nehnuteľností. Ovláda anglický jazyk.

^Hore | Tlač stránky